ES projektai

Investicijos į AEI gamybos įrangą pramonės įmonėje METALISTAS LT UAB

METALISTAS LT sėkmingai veikianti Lietuvos metalo apdirbimo įmonė, atlikus energijos vartojimo auditą, tęsia saulės elektrinių parko plėtrą, todėl įgyvendina projektą, kurio metu bus įrengiama 300 kW saulės jėgainė ant pastato stogo, adresu Šermukšnių g. 19, Panevėžys. „Investicijos į AEI gamybos įrangą pramonės įmonėje METALISTAS LT UAB“ projektas įgyvendinamas pagal 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, norint išnaudoti neutralios klimatui ekonomikos potencialą pramonėje.

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant AEI gamybą ir vartojimo efektyvumą.

    Projekto trukmė      Projekto vertė      ES finansavimas
10/2023 – 10/2025      310 072 EUR           100 008 EUR
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Taip pat, saulės elektrinė prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, prie oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemų sprendimo, mažins priklausomybę nuo energijos importo ir didins atsinaujinančių energijos išteklių santykį bendrame energijos vartojimo balanse. Saulės elektrinė – AEI naudojantis gamybos įrengimas, kuris neišskiria jokių dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, neturi neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio viso gyvavimo ciklo metu prisitaikymui prie klimato kaitos tikslo, nedaro jokios neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui, nėra susijęs su atskirų visuomenės grupių poreikių tenkinimu, nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių.

Saulės energija yra viena švariausių egzistuojančių technologijų gaminti elektros energiją, kuri su Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimu tampa pagaliau ir konkurencinga kitiems elektros energijos generavimo šaltiniams.

Saulės elektrinė yra ergonomiška, nes ją diegiant nereikia iš esmės keisti įmonėje veikiančių elektros inžinerinių sprendimų, įrangai nereikia papildomo žemės ploto, nes įmonė planuoja jai panaudoti nenaudojamą stogo plotą, todėl diegti saulės elektrinę yra racionalus, ekonomiškai efektyvus sprendimas šiai dienai.

Taigi, sėkmingas projekto įgyvendinimas padės įmonei tapti konkurencinga kitų įmonių atžvilgiu, dėl energijos taupymo gamybos veiklai efektyvinti, ir pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Kartu žengiame link neutralios klimatui ir inovatyvios ateities!