Kuriame Lietuvos Ateiti

UAB „Metalistas LT“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB "Metalistas LT" darbo našumo didinimas. Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0061 "UAB "Metalistas LT" darbo našumo didinimas diegiant inovatyvius vadybos metodus". Projekto vykdytojas - UAB "Metalistas LT". Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo www.esinvesticijos.lt
Kuriame Lietuvos Ateiti

UAB „Metalistas LT“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Metalistas LT“ yra metalo apdirbimo įmonė, kurios veikla grindžiama aukščiausiais tarptautiniais kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos standartais.

UAB „Metalistas LT“, siekdama padidinti įmonės elektros energijos gamybos apimtis ir sumažinti elektros energijos sąnaudas, pradėjo įgyvendinti iš dalies ES finansuojamą projektą „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas“ Nr. S-04.2.1-LVPA-K-836-01-0021 (toliau – projektas). Projekto įgyvendinimo metu ant įmonės gamybinių patalpų stogų bus įrenginėjama saulės energijos jėgainė, kurios dėka bendrovė sumažins anglies dvideginio išmetimą į aplinką ir generuos "švarią" elektros energiją įmonės poreikiams patenkinti. Taip pat, saulės energijos jėgainės įrengimas bendrovei sudarys prielaidas įmonės veiklos apimčių augimui, pelningumo didinimui ir papildomoms investicijoms į įmonės plėtrą.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Bendra Projekto vertė siekia 196 657,00 eurų, iš kurių 101 900,30 eurų sudaro ES fondų lėšos, o 94 756,70 eurų - įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2017 m. birželio mėn. 14 d. ir bus užbaigtos 2020 m. birželio mėn. 14 d.