KAS YRA METALISTAS?

Metalistas LT nuo 1960-ųjų metų sėkmingai veikianti Lietuvos metalo apdirbimo įmonė. Bendrovė orientuojasi į tris pagrindines metalo apdirbimo veiklas: šaltą štampavimą, surinkimą-suvirinimą ir mechaninį apdirbimą. Privataus kapitalo įmonėje dirba vidutiniškai 160 darbuotojų.

METALISTO FILOSOFIJA

Metalisto misija – šviestis ir skleisti šviesą kitiems. Mūsų šešios pagrindinės vertybių pirmosios raidės – Šviesa, Valia, Iniciatyva, Etika, Sveikata ir Aplinka – lietuvių kalboje sudaro vieną žodį ŠVIESA.

  • Švietimas: nuolat mokomės patys ir mokome vienas kitą.
  • Valia: duotus pažadus įgyvendiname, pradėtus darbus pabaigiame.
  • Iniciatyva: keliame matomas problemas ir nebaigtus darbus bei teikiame siūlymus jiems spręsti.
  • Etika: gerbiame vieni kitus, nes visi esame lygūs.
  • Sveikata: rūpinamės savo bei visuomenės sveikata, nelaimingų atsitikimų prevencija.
  • Aplinka: rūpinamės aplinka, siekiame švarios aplinkos ir tvarkingų darbo vietų.

NUOLATINIS TOBULĖJIMAS

Metalistas yra besimokanti organizacija, todėl darbuotojai nuolat plečia savo žinias, kad pakeltų savo kvalifikaciją bei įgyvendintų aukštesnius tikslus. Įmonėje veikia Metalisto Akademija, kurioje darbuotojai lanko teorinius ir praktinius seminarus, dalinasi patirtimi, netgi laiko egzaminus bei gauna įvertinimus.