spalio 9, 2018

UAB „Metalistas LT“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Metalistas LT“ įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą UAB „Metalistas LT“ dalyvauja darbo našumo didinimo projekte. Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0061 „UAB „Metalistas LT“ darbo našumo didinimas diegiant inovatyvius vadybos metodus“. Projekto vykdytojas – UAB „Metalistas LT“. Finansuojama iš Europos regioninės       plėtros fondo www.esinvesticijos.lt